Nieuws Actueel

Stemlokalen open voor Statenverkiezingen (video)

Van onze redactie 18 maart 2015

Image 4812781

De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op 26 mei de leden van de Eerste Kamer. Ook benoemen de Provinciale Statenleden het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau: Gedeputeerde Staten.

Waterschap Woensdag kunnen mensen ook hun stem uitbrengen voor de waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Het is voor het eerst dat de verkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. De hoop is dat de combinatie meer kiezers zal opleveren. Eerder werden waterschapsbesturen nog per brief gekozen.

Opkomst Bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt de opkomst al jaren rond de 50 procent, de waterschappen trekken nog geen kwart van de stemgerechtigden.

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen was in 2011 met 55,9 procent in verhouding erg hoog. De opkomst kwam toen zelfs nog hoger uit dan die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (54,1 procent).

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen daalde daarvoor al jaren, in 1995 was die voor het laatst boven de 50 procent (50,2). De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was de afgelopen keren wel boven de 50 procent: In 2014 maakte 53,8 procent van de kiezers de gang naar de stembus, 4 jaar daarvoor was dat 53,9 procent.