Nieuws Actueel

Steun Waterbus heeft 'luchtje'

Abdel Ilah Rubio | Foto: Sanne Donders 28 december 2015

Waterbus Subsidie

De provincie Zuid-Holland is vermoedelijk toch in de fout gegaan bij het verstrekken van 1,1 miljoen euro subsidie aan de Waterbus, meldt het AD. Het bedrag is onder meer gebruikt om een nieuwe boot aan te schaffen.

Aanbestedingsdeskundigen hebben het zelfs over 'oneigenlijk gebruik van overheidsgelden'. Dat blijkt uit documenten die het AD bij de provincie heeft opgevraagd. Daarin is te lezen dat vervoerder Aquabus, die de Waterbus exploiteert, alleen een aanvullende spitsdienst wilde beginnen tussen Rotterdam en Dordrecht als het in de daluren een rechtstreekse verbinding mocht beginnen tussen Rotterdam en Kinderdijk. Anders was die sneldienst niet rendabel. Met het geld kon een nieuwe boot worden aangeschaft.

Om te voorkomen dat dit als staatssteun werd aangemerkt, heeft de provincie een maximum gesteld aan de jaarlijkse winst die de vervoerder in eigen zak mag steken: 7,5 procent van het bedrag dat de vervoerder zelf heeft geïnvesteerd. Als de winst hoger uitvalt, moet dat terug naar de provincie. Maar niet duidelijk is of deze voorwaarde vervalt als de pilot in 2017 is afgelopen.

Aanbestedingsdeskundige Wim Vondenhoff zet grote vraagtekens bij deze constructie. "Mijn eerste indruk is dat er iets niet in de haak is. Het doen van investeringen voor het uitvoeren van een opdracht behoort tot de normale bedrijfsinvesteringen. Het is geen overheidstaak die te financieren, behalve in uitzonderlijke gevallen, Maar daar lijkt mij hier geen sprake van te zijn."

DelenDoor te delen in de bedrijfswinst begeeft de provincie zich volgens hem op bedrijfsmatig terrein. "Allereerst moet men zich dan afvragen of hier een algemeen doel mee wordt gediend, hetgeen ik sterk betwijfel, maar verder is het een oneigenlijke gebruikmaking van overheidsgelden. Het gaat daarbij niet alleen om gemeenschapsgeld, maar schept bovendien valse concurrentie. Waarom de anderen niet?"

Ook zijn collega jurist, en bekend aanbestedingsdeskundige, Arthur Kamminga kijkt op van de constructie. "Of het is staatssteun of het is het niet. Anders zou je voor een andere constructie moeten kiezen, bijvoorbeeld een lening."

Het feit dat Gedeputeerde Staten meerdere keren juridisch advies heeft ingewonnen over deze subsidiëring toont volgens hem aan dat de provincie zelf ook twijfelde over de omstreden miljoenensubsidie. ,,Want als het helemaal duidelijk is, hoef je dat natuurlijk niet te doen,'' aldus de jurist.

De subsidie voor de Waterbus is omstreden omdat ondernemers in de Rotterdamse haven vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Eigenaar Ronald van Vliet van het schip de Nehalennia, dat al sinds 1999 naar Kinderdijk vaart, zag zijn omzet deze zomer bijvoorbeeld met 30 procent verminderen omdat veel buitenlandse toeristen nu de Waterbus pakken. Die verbinding is dankzij de subsidie goedkoper.

OnbegrijpelijkDe gedupeerde ondernemer deed, net als het AD, een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle documenten hierover openbaar te maken. Maar Zuid-Holland is alleen bereid om een deel van de stukken openbaar te maken. Van Vliet vindt dat onbegrijpelijk. "Kennelijk hebben ze toch iets te verbergen", vermoedt hij.

De provincie Zuid-Holland laat via een woordvoerder weten dat de subsidieverstrekking juridisch is getoetst en rechtmatig is bevonden. Dat niet alle stukken openbaar worden gemaakt, zou te maken hebben met het feit dat sommige stukken persoonlijke opvattingen van ambtenaren bevatten of dat sprake is van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Aquabus begon deze zomer met de rechtstreekse dagelijkse lijndienst tussen Rotterdam en Werelderfgoed Kinderdijk. De lijndienst wordt alleen in de zomer aangeboden. Van Vliet: "De provincie zegt dat het om openbaar vervoer gaat. Ik heb niets tegen openbaar vervoer over water, maar dan moet het wel het hele jaar varen en niet alleen in de mooiste periode voor toeristen. Een bus rijdt toch ook het hele jaar."