Nieuws Actueel

Stichting ANBI Onderwijsbegeleiding klopt aan bij ondernemers

Van onze redactie 2 oktober 2015

Huiswerkbegeleiding Stichting ANBI Onderwijsbegeleiding

De stichting van Van der Boom is al vijf jaar actief in de huiswerkbegeleiding. Kinderen die mogelijkheid missen om hun talenten te ontwikkelen, krijgen ondersteuning bij het huiswerk.

Tevreden Studenten van de UT bieden die hulp graag, is de ervaring van Van der Boom. Ook de leerlingen en hun ouders zijn tevreden. ,,We houden tevredenheidonderzoeken en daaruit blijkt dat iedereen vindt dat dit een project is dat ze een ander zouden willen aanraden. Dat zegt wel iets over ons.'' Inmiddels worden er in Enschede al 250 kinderen begeleid door de stichting. ,,En er blijven maar aanmeldingen komen'', zegt Van der Boom. ,,Dit nieuwe seizoen alweer drie nieuwe scholen. De vraag is enorm. Het lijkt op een olievlek. We zitten in de groei, maar er vallen gelden weg. Crisis? Nee, dat niet. We kunnen een aanzienlijk deel opvangen vanuit de wijkbudgetten en donaties. De ouders willen dit.''

HulpBij de Military hoopt Van der Boom contacten te leggen met het bedrijfsleven. ,,We proberen niet alleen sponsors te interesseren, maar we willen ook een breder draagvlak. Vanaf 1 oktober vallen er bijdragen vanuit het Oranjefonds, het VSB-fonds en het Skanfonds weg. We willen relaties opdoen die ons project een warm hart toedragen. Het verdient ook een uitstraling naar andere plaatsen en dat staat er ook aan te komen. Er zijn nog zó veel kinderen die hulp nodig hebben.''

Onvoldoende begeleiding Als voorbeelden van de doelgroep noemt Van der Boom jongeren die thuis onvoldoende begeleiding krijgen doordat hun ouders de taal gebrekkig spreken, geen tijd hebben, het niveau missen of dat er spanningen heersen. ,,Ondanks dat ouders vaak welwillend zijn is een steun in de rug nodig. Voor jongeren is het vaak moeilijk om zich op de toekomst te richten. Het is in ons aller belang juist deze groep te ondersteunen om hun talenten een kans te geven. In belang van de economie én van Twente.''

VroegsignaleringDe scholieren komen in beeld door de zogenaamde vroegsignalering. ,,Directie, leraren en wijkcoaches constateren welke leerlingen het risico lopen om in het onderwijs buiten de boot te vallen. Zij brengen deze jongeren en hun ouders met ons in contact, waarna op korte termijn huisbezoek volgt. Met de ouders en hun kind maken we afspraken over de gewenste randvoorwaarden. Dan kun je denken aan een rustige werkplek, vaste tijden voor het huiswerk en belangstelling van hun ouders.'' Hij wijst op een verbeterde motivatie. ,,Onderzoek heeft laten zien dat de schoolprestaties en de thuissituatie aanzienlijk verbeteren. De jongeren krijgen weer zin, zetten de schouders er onder. Ook voelen ze zich begrepen. Er is minder uitval en de jongeren groeien in niveau, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en motivatie.''

Studenten van de UT geven huiswerkbegeleiding aan leerlingen die het niet altijd gemakkelijk hebben. Foto: Stichting ANBI Onderwijsbegeleiding