Nieuws Actueel

Stichting NAT: 'Heroverweeg vestiging Hornbach in Almelo'

Van onze redactie 19 januari 2015

NAT is zelfs van mening dat de vestiging van Hornbach ertoe zal leiden dat bestaande bouwmarkten op termijn waarschijnlijk hun deuren moeten sluiten en dat daarmee juist arbeidsplaatsen verloren gaan. Daarbij moet (om de vestiging bereikbaar te maken) worden gedacht aan de investeringen ten behoeve van de verkeerstechnische infrastructuur, kosten die betaald moeten worden uit de gemeentelijke middelen, aldus NAT.

De gemeente zou wat de stichting betreft in de afweging ook moeten betrekken dat het plan haaks staat op het provinciale beleid om terughoudend te zijn met nieuw winkeloppervlak aan de rand van de stad.

Foto: Lenneke Lingmont