Nieuws Actueel

Stichting Pioneering kan verder met versterken van bouwsector

Van onze redactie 4 juni 2015

Bouw stock ANP

In de afgelopen jaren hebben de deelnemers van Pioneering in meer dan negentig projecten gewerkt aan zo’n vijftig innovaties ter vernieuwing en versterking van de bouwsector. In deze projecten, waar overheden, onderwijs, ondernemers en onderzoek samenwerken, zijn veel technische innovaties tot stand gekomen. En er zijn grote stappen gemaakt in de kennis omtrent o.a. energieneutraal bouwen en renoveren en vernieuwend ondernemer- en opdrachtgeverschap.

Provincie Overijssel en Regio Twente hechten, in het kader van de grote economisch impact van de bouwsector binnen de regio, veel belang aan de versterking van de bouwsector en vernieuwing van het bouwonderwijs. Pioneering speelt hierin een belangrijke rol, zowel als initiator van vernieuwingstrajecten als ook als leverancier van kennis en kennisdeling in de volle breedte van de sector. Pioneering verbindt, ontwikkelt en deelt kennis. Samen met en voor de bouwsector!

Binnen het programma ”Vernieuwend ondernemen in de bouw” blijft gewerkt worden aan vernieuwing binnen samenwerkingsprojecten. De focus verschuift alleen van fundamenteel onderzoek naar echt doen: innoveren in praktijkprojecten. Door opschaling van bestaande innovaties, met de daarbij horende uitvoeringprocessen worden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gecreëerd. Hiermee kunnen deelnemers laten zien wat ze in huis hebben en hun business creëren.

Foto: ANP