Nieuws Actueel

Strijd om vakbondsfusie

Lotte Grimberg 2 oktober 2014

De ondernemingsraad (or) van vakbond FNV Bondgenoten stapt naar Ondernemingskamer (OK) om zich te verzetten tegen de voorgenomen fusie tussen Bondgenoten, de FNV vakcentrale en andere FNV-bonden. Dat meldt Het Financieele Dagblad. De geplande fusie dreigt hierdoor vertraging op te lopen.

De ondernemingsraad vreest veel banenverlies voor Bondgenoten, en zegt dat een gedegen financiële risicoanalyse van het besluit ontbreekt. Ook vindt de ondernemingsraad dat de "meerwaarde van de fusie voor Bondgenoten onduidelijk is''.

PolderDe rechtsgang is een tegenvaller voor FNV-voorzitter Ton Heerts, die al 2 jaar intensief werkt aan ’één ongedeelde FNV’, die een sterkere positie in de polder moet kunnen innemen dan een groep kleinere, verdeelde FNV-bonden. Volgende week moet de fusie groen licht krijgen op drie afzonderlijke congressen en bij het overkoepelende ledenparlement.