Nieuws Actueel

Subsidie voor fitte werknemer

Martijn Vervest 9 juli 2014

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) trekt 22 miljoen euro uit voor projecten waarmee werknemers langer en fitter aan het werk kunnen blijven. Bedrijven kunnen 50 procent subsidie ontvangen voor kleinschalige initiatieven (van maximaal 20.000 euro) die ervoor zorgen dat werknemers aantrekkelijk blijven voor een organisatie en de arbeidsmarkt, meldt Klijnsma woensdag.Ook onderzoeken naar mogelijkheden om medewerkers meer te betrekken bij verbeteringen van de organisatie van het werk, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. ,,Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden'', aldus Klijnsma. Hoewel steeds meer bedrijven al maatregelen treffen, kan vooral het midden- en kleinbedrijf volgens de bewindsvrouw nog wel een stimulans gebruiken.