Nieuws Actueel

Syrische vluchtelingen nu vooral vrouwen en kinderen

Van onze redactie 14 maart 2015

Image 4807029

Het aantal Syriërs dat naar Nederland komt, neemt sinds de herfst af. Maar in december kwamen er voor het eerst meer Syrische 'nareizigers', met door Nederland verstrekte papieren, hier naar toe dan dat er vluchtelingen 'illegaal' via een lange, gevaarlijke reis met behulp van smokkelaars in Nederland opdoken.

Gevluchte vader Er kwamen 517 zogenoemde 1e asielaanvragen binnen tegenover 550 nareizigers. In janauri zette die trend door: 316 tegenover 407. Cijfers over februari zijn nog niet bekend. De aantallen worden pas sinds afgelopen zomer uitgesplitst bijgehouden. Dat wordt gedaan om zicht te houden op het aantal gezinnen dat vanuit het buitenland papieren aanvraagt om naar hun gevluchte vader toe te kunnen.

Via boten in de Middellandse Zee en vrachtwagens op de Europese snelwegen worden vooral volwassen Syrische mannen gesmokkeld. Het overgrote deel van de Syriërs dat naar Nederland vlucht, krijgt hier een voorlopige verblijfsvergunning. Eenmaal hier hebben hebben zij het recht hun gezin over te laten komen.

Culturele oriëntatie In heel 2014 kwamen, volgens het consulaat in Istanbul, 1500 Syrische gezingsherenigers van uit Turkije naar Nederland. De nareizende familieleden kunnen hulp krijgen van het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). Die biedt in Turkije onder meer gratis trainingen 'culturele oriëntatie' aan om de gezinsherenigers voor te bereiden op hun leven in Nederland.

Omdat er een groot gebrek aan huizen is voor de Syrische gezinnen is er sinds februari extra plaats voor hen gemaakt in het voormalige vakantiepark Oranje in Drenthe.