Nieuws Actueel

SZW pakt kantoorpesters aan

Lotte Grimberg 18 september 2015

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

ZiekteverzuimDe Inspectie schaart zaken als werkdruk en discriminatie onder de noemer psycho-sociale arbeidsbelasting. Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken. Alleen al met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks 6 miljoen verzuimdagen gemoeid.

WerkomstandighedenIn 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers. Zij richt zich vooral op hardnekkige overtreders. De inspecteurs laten niet los tot een overtreding is opgelost en sprake is van structurele zorg voor goede werkomstandigheden; dit gebeurt overigens ook bij andere inspectie-onderwerpen.Toezicht op CAO’s Een nieuwe taak is volgend jaar intensief toezicht op naleving van CAO’s. Werkgevers en werknemers kunnen de Inspectie vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de CAO betalen. Met de resultaten in de hand kunnen vakbonden of werknemers naar de rechter stappen om naleving af te dwingen. Voor 2016 zijn 45 van zulke onderzoeken gepland. Er komen 100 inspecties naar gefingeerde dienstverbanden. Deze nep-dienstverbanden worden bijvoorbeeld gebruikt om een hypotheek af te sluiten of om familie vanuit het buitenland naar Nederland te halen.In de bouw let de Inspectie vooral op valgevaar, kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting. In de detailhandel ligt het accent volgend jaar op onder meer onderbetaling en te lange werktijden. Extra aandacht hierbij krijgen de ambulante handel en de verkoop van levensmiddelen. Bij bedrijven die werken met verontreinigde grond gaat intensief gecontroleerd worden: zijn werknemers goed beschermd? Bij de aanleg van wegen zijn de controles gericht op aanrijdgevaar van wegwerkers.

Lees verder