Nieuws Actueel

Te lange dagen, te weinig rust

Bram de Vrind 16 juni 2015

Politie agenten ruggen 335

De meeste politie-eenheden houden zich nog steeds onvoldoende aan de Arbeidstijdenwet. Dat heeft de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) dinsdag gemeld. Politiemedewerkers werken te lang en nemen te weinig rust tussen de diensten.

Vorig jaar leefden negen eenheden van de Nationale Politie de Arbeidstijdenwet niet goed na. De Nationale Politie heeft in totaal elf eenheden. Het probleem bestaat al jaren. Uit nieuwe controles onlangs blijkt dat maar bij twee van de acht gecontroleerde eenheden de regels inmiddels wel worden nageleefd.

De inspectie maakte voor 126 overtredingen van de Arbeidstijdenwet een boeterapport op. De inspecties hebben zich beperkt tot een steekproef per eenheid. Het werkelijke aantal overtredingen is vele malen hoger.

De inspectie vindt dat de Nationale Politie meer moet doen om de overtredingen tegen te gaan.