Nieuws Actueel

‘Te veel bedrijventerreinen in Twente’

Van onze redactie 4 december 2014

Het advies van de ‘commissie van wijzen’, om van het luchthaventerrein een Technology Base Twente te maken, kon op veel bijval rekenen. Als volgende week de Staten en de raad een definitieve beslissing gaan nemen, valt die vrijwel zeker bij beide positief uit.

Luchthaventerrein niet nodigDe enige partij die zich er hard van distantieerde was de SP. Volgens Statenfractievoorzitter Frank Futselaar zijn de doelen van de commissie op zich lovenswaardig: „Werkgelegenheid creëren, verbinding zoeken, Twente beter bereikbaar maken, kiezen voor de moderne maakindustrie. Allemaal prima, maar daar heb je het luchthaventerrein niet voor nodig.”

Volgens de SP is het hele plan een krampachtige poging om een nijpend politiek-bestuurlijk probleem op te lossen en nog iets te redden van de miljoenen die de afgelopen jaren geïnvesteerd zijn in het gebied. Leegstand Twentse bedrijventerreinenZover wilden de andere partijen beslist niet gaan, maar de meeste partijen zien ondanks hun enthousiasme voor dit ‘unieke en hoogwaardige’ hightechbedrijventerrein wel wat beren op de weg. Want hoe verhoudt dat terrein zich tot het al bestaande Kennispark, bij de Universiteit Twente, en de gloednieuwe Thales-campus? En kampen niet alle bedrijventerreinen in Twente met leegstand? En hoe zit het met al die bedrijven die kiezen voor een vestiging in Duitsland?HeroriëntatieDe kersverse gedeputeerde Eddy van Hijum gaf toe dat er heel wat hectares bedrijventerrein bij komen en dat Gedeputeerde Staten herhaaldelijk heeft gezegd dat er al te veel bedrijventerreinen zijn in Twente. „Er is dus inderdaad noodzaak tot een heroriëntatie op de hoeveelheid bedrijfsgrond die we hebben en waar nog plannen voor zijn”, gaf hij toe. „Wij moeten als provincie om de tafel met gemeenten om te bekijken wat daar de consequenties van zijn.” Wethouder Patrick Welman van Enschede benadrukte wel dat de Technology Base kwalitatief enorm verschilt van al die andere terreinen: „Dit mag geen normaal terrein zijn, dit moet iconisch worden.”

Foto: Lars Smook