Nieuws Actueel

Teeven blijft opvang migranten weigeren

Van onze redactie 16 december 2014

,,In deze donkere dagen voor kerst is het schrijnend dat de Nederlandse regering niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen, die leven in absolute ellende en armoede'', aldus Philip Alston, de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten.

,,Hulp aan migranten die op straat leven is geen kwestie van liefdadigheid'', aldus Alston. ,,Toegang tot noodhulp is een recht en de regering van Nederland heeft een volkenrechtelijke verplichting die ter beschikking te stellen.''

De speciale VN-rapporteur inzake het recht op passende huisvesting, Leilani Farha, onderstreept dat ,,volgens de internationale mensenrechten Nederland noodopvang zonder discriminatie moet bieden. Dit betekent dat noodhulp zoals daklozenopvang aan migranten beschikbaar moet worden gesteld, ongeacht hun wettelijke status in het land.''

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) heeft herhaaldelijk benadrukt dat afgewezen asielzoekers het land moeten verlaten en daarom wat hem betreft geen ,,bed, bad en brood'' moeten krijgen als zij niet meewerken. Gemeentes verzetten zich tegen dat beleid.

,,Een aantal gemeentes wil noodopvang voor deze groep beschikbaar stellen'', aldus Farha. ,,De centrale regering moet gemeentes de middelen geven om dat te doen. Het is bijzonder schandelijk om de kwetsbaarste mensen in de winter tot dakloosheid te dwingen.''