Nieuws Actueel

Tegenvaller voor projectontwikkelaar in Nijverdal

Van onze redactie 10 maart 2015

Broeks Nijverdal Lenneke Lingmont

Beusink heeft al jaren verregaande plannen voor de bouw van Residentie La Vida Moderna, een appartementencomplex met zeventien luxe stadsvilla’s op de hoek Smidsweg-Molenweg op de locatie waar voorheen de interieurzaak Broeks was gevestigd in combinatie met het terrein van vier aangrenzende woningen aan de Molenweg. BestemmingsplanIn het nieuwe bestemmingsplan voor de Nijverdalse dorpskom, dat op 1 juli 2014 door de Hellendoornse gemeenteraad is vastgesteld, wordt onder meer als uitgangspunt gehanteerd dat toekomstige woningbouwplannen echt iets moeten toevoegen aan het centrum van Nijverdal en hierin ook stedenbouwkundig moeten passen. Meer van hetzelfde is niet langer een optie voor de Hellendoornse politiek. Dat betekent concreet dat een aantal potentiële woningbouwlocaties in het centrum niet meer als zodanig zal worden ingevuld, maar hiervoor een andere bestemming moet worden gevonden.In het nieuwe bestemmingsplan worden vier locaties in het centrum van Nijverdal genoemd, waar volgens de gemeentreraad nog wél kan worden gebouwd. De locatie Broeks is hierin echter geschrapt.Raad van StateBroeks en Beusink waren het daar niet mee eens en zij besloten hiertegen juridische stappen te ondernemen. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat Beusink in de zin van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) in deze kwestie ‘geen directe belanghebbende’ is en zijn beroep daarmee niet-ontvankelijk is.Beusink betreurt het oordeel van de Raad van State, maar geeft aan hiertegen geen beroep te zullen aantekenen. Dat hij niet in beroep gaat, hangt nauw samen met het feit dat de ontwikkelaar nog steeds in gesprek is met de Hellendoornse wethouder Thomas Walder en enkele raadsfracties over een aangepast bouwplan voor de locatie Broeks.

Foto: Locatie Broeks (Lenneke Lingmont)