Nieuws Actueel

Tegenvallers zorgen voor winstdaling bij Nedap

Van onze redactie 16 november 2014

Klanten stellen aankopen uit

In enkele voor de producent van hightech elektronica uit Groenlo belangrijke markten leiden onzekere economische vooruitzichten tot uitstel bij aankoopbeslissingen en vertragingen bij reeds toegezegde projecten. De omzetgroei voor geheel 2014 wordt hierdoor gedempt. Ondanks de huidige groeivertraging blijven de investeringen op hoog niveau om te kunnen profiteren van de nieuwe kansen die in de verschillende markten ontstaan. Het aantal medewerkers bij het bedrijf steeg in het achterliggende jaar met circa 20 tot 764.

Verkoop Powerrouter sterk gedaald

In het bijzonder de marktgroep energiesystemen wordt het lopende jaar geconfronteerd met sterk veranderde marktomstandigheden. Het ontbreken van bestendig nationaal- en Europees energiebeleid zorgt voor onduidelijkheid bij de consument en partijen met wie Nedap zaken doet. Dit heeft inmiddels geleid tot een scherpe daling in de verkopen van de PowerRouter (foto), een ‘kast’ waarin zonne-energie kan worden opgeslagen. Nedap verwacht dat hierin ook niet direct verbetering komt. De terugval in de verkopen heeft tevens geleid tot een onderbezetting van de productiecapaciteit bij Nedap. Daarom worden momenteel verschillende strategische opties voor de toekomst van de Powerrouter uitgewerkt. Dat is een flinke tegenvaller want Nedap begon in 2004 met de ontwikkeling van de Powerrouter en heeft hierin al heel veel geld en energie geïnvesteerd.