Nieuws Actueel

'Terugwerkende kracht van crisisheffing mag niet'

Van onze redactie 25 juni 2015

Image 5030408

Als de Hoge Raad het advies overneemt, dan zou dat betekenen dat de staat mogelijk honderden miljoenen moet terugbetalen aan werkgevers die deze belasting hebben betaald. Adviezen van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen.De crisisheffing was bedoeld om werkgevers met werknemers met een hoog loon eenmalig te laten meebetalen aan het verkleinen van het begrotingstekort. Het ging om een extra heffing van 16 procent over lonen boven de 150.000 euro. De maatregel leverde de staatskas 628 miljoen euro op.De maatregel werd op 25 mei 2012 aangekondigd. Volgens de advocaat-generaal mag over lonen die vóór die datum al boven de 150.000 euro uitkwamen, geen crisisheffing worden geheven. Over lonen die na 25 mei 2012 de 150.000 euro overschreden, mag dat wel.Het ministerie van Financiën zegt op de hoogte te zijn van de conclusie van de advocaat-generaal, maar wil daar niet inhoudelijk op ingaan. ,,,Het is nu aan de Hoge Raad om zich hier verder over te buigen'', aldus het ministerie.