Nieuws Actueel

Tip: Zo presteert je team beter

Rik Nizet 9 maart 2015

Feest kantoor team personeel groot

Wie zich happy voelt op zijn werkplek presteert beter. Dat klinkt logisch en dat is het ook. En natuurlijk speel jij als manager/werkgever een belangrijke rol in deze geluksbeleving. Niemand zit te wachten op een blèrende hork of een meester Kwel. De samenstellers van de Nederlandse Geluk en Werk Index hebben vijf factoren benoemd die, als je ze positief beïnvloedt, zorgen voor meer zakelijk succes. Doe er je voordeel mee.

De index is het werk van de onderzoekers van Happiness Works die recent de resultaten presenteerden. In januari 2015 is een nationale enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit dit onderzoek bleek dat vijf factoren een belangrijke plek innemen bij het bepalen van de geluksbeleving. Deze zaken vormen een sleutel naar meer succes.

Vijf factoren die geluk bepalenDe deelnemers hebben vragen op een viertal gebieden beantwoord: persoonlijke capaciteiten, organisatorisch systeem, functioneren op het werk en beleving van het werk. Er zijn vijf factoren die het werkgeluk uiterst positief beïnvloeden. Die vijf factoren zijn:

- Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten- Het creëren van voldoende uitdaging- Het gevoel hebben zinvol werk te doen- Het onderhouden van goede onderlinge relaties- Eerlijke behandeling

Nic Marks van Happiness Works zegt over de uitkomsten: "Van Nederlanders is al bekend dat het een gelukkig volkje is. Met deze studie hebben we specifiek ingezoomd op het werkgeluk."

"De resultaten van de studie laten zien dat geluk op de werkplek niet gemeten wordt in euro's, maar in een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en respect. Deze factoren zijn zonder grote investeringen goed te beïnvloeden."Lees verder.