Nieuws Actueel

TNS NIPO: Ondernemers minder positief

Martijn Vervest 25 augustus 2015

Rennen groot

Ondernemers hadden begin 2015 hoge verwachtingen van de ontwikkelingen voor de economie; de beurzen stegen en velen waren positief gestemd. Nu, met het 2e kwartaal net achter de rug, is het positivisme echter geluwd. Redenen: onrust op de aandelenmarkten en tegenvallende groei in het buitenland. Het percentage ondernemers (17 procent) dat positief is over de economie is even groot als het percentage ondernemers (16 procent) dat negatief is over de economie.Daarnaast hebben de onderzoekers ook gevraagd naar ervaringen met gemeenten. Van alle ondervraagde ondernemers heeft 21 procent de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente. 29 procent van deze ondernemers heeft een negatieve houding naar de gemeente (cijfer 5 of lager). Dat blijkt uit recent kwartaal onderzoek van TNS NIPO.In absolute aantallen zijn dat 231.000 ondernemers die negatief zijn over het huidige economische klimaat. De daling in de huidige stand van economie is groter (-8 procent) dan de daling in het ondernemersklimaat (-4 procent). Over het ondernemersklimaat overtreffen de positieven (38 procent) ten opzichte van de negatieven (20 procent).Over de toekomst blijft men optimistischHet aandeel optimisten over het ondernemersklimaat en de economie in het komende half jaar blijft hoog. Wat de economie betreft is 71% optimistisch, terwijl slechts 2% pessimistisch is. Over de toekomst zijn de ondernemers echter positief, maar 50.000 ondernemers blijven negatief gestemd.Negatieve ervaringen met gemeentenDe ondernemers die contact hebben met de gemeente zijn negatief over hun contact met de gemeente. Van alle ondernemers die ondervraagd zijn heeft 21 procent de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente over hun bedrijf. Het blijkt dat degenen die contact hebben gehad met de gemeente geen positieve houding naar hun gemeente hebben (cijfer: 5,6)OnderzoekverantwoordingProject: Financiële monitor 2015Het onderzoek is een grootschalig onderzoek bij ondernemers. Per kwartaal worden circa 2.400 bedrijven ondervraagd. De resultaten zijn herwogen op arbeidsvolume (verdeling van het aantal werknemers binnen de Nederlandse bedrijvenpopulatie) en branche.Veldwerkperiode: 1 april t/m eind juni 2015.