Nieuws Actueel

Toekomst pensioenfondsen onzeker

Lotte Grimberg 16 oktober 2014

Ook de kleinere Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het derde kwartaal "over een breed front'' slechter voor komen te staan. Dat maakte de Pensioenfederatie donderdag bekend, in reactie op de publicatie van de cijfers van de vijf grote pensioenreuzen in ons land.

VermogensgroeiDe vooruitzichten voor het laatste kwartaal van dit jaar zijn volgens de pensioenkoepel niet gunstig. "Als de rente de komende tijd laag blijft, dan zullen ook de dekkingsgraden onder druk blijven staan. De recente ontwikkelingen op de internationale aandelenmarkten geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de neerwaartse trend in de resterende maanden van dit jaar door een forse vermogensgroei kan worden omgebogen'', aldus de Pensioenfederatie.

VerslechterdDonderdag maakten de vijf grote Nederlandse fondsen bekend dat hun dekkingsgraden, die aangeven in hoeverre ze in staat zijn om de pensioenen te betalen, behoorlijk waren verslechterd in het afgelopen kwartaal. Een aantal van hen zakte zelfs tot beneden het wettelijk minimum niveau.

PensioenverlagingenVolgens de Pensioenfederatie zit een verhoging van de pensioenen (indexatie) er volgend jaar niet in. Maar ook pensioenverlagingen zijn vooralsnog niet te verwachten.