Nieuws Actueel

Toekomst van Twents toerisme: ‘Transformeer en saneer het kansloze’

Van onze redactie 17 februari 2015

Tegelijkertijd is de behoefte aan toeristische kampeerplekken fors gedaald en de vraag veranderd. Dat leidt bijvoorbeeld nu al tot leegstand op kampeerterreinen.

GastvrijAanbod en vraag sluiten niet meer goed op elkaar aan. Recreatieve ondernemers moeten daarom innovatiever worden en zich meer gaan richten op wat de gast anno 2015 wil. Maar nieuwe doelgroepen vragen wel om andere voorzieningen en een ander bedrijfsbeleid. „Transformeer en saneer het kansloze”, is de duidelijke boodschap in het maandag gepresenteerde manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0 in ‘t Mölke in Zuna. Het manifest is een breed gedragen initiatief van toeristisch-recreatieve brancheorganisaties, die hierbij hebben samengewerkt met provinciale natuur- onderwijs- en marketingpartners. Onder de noemer Gastvrij Overijssel wil de provincie inzetten op de versterking van en innovatie in de vrijetijdseconomie.

InjectieHet handvest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0 werd maandag officieel overhandigd aan gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA), portefeuillehouder economie en toerisme. Hijum benadrukte de aanwezige ondernemers om zich vooral te blijven focussen op het ondernemerschap zelf. „Neem zelf initiatieven om verloedering te voorkomen en vast te houden aan succes.” De gedeputeerde onderstreepte de bereidheid van de provincie tot een nieuwe injectie van 8 à 10 miljoen euro voor de periode 2016-2020 via de regeling PMPC (Product-Markt-Partner-Combinaties). Die is in het leven geroepen om ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector in Overijssel te ondersteunen, die graag willen samenwerken met andere bedrijven, instellingen en sectoren.

Pot is leegDe regeling is een enorm succes, maar heeft ook al tot de nodige frustraties geleid. Twaalf ondernemers die bereid zijn fors te investeren en met andere partijen uit de recreatieve sector een plan voor een nieuw, gezamenlijk product hadden ingediend, kregen te horen dat de ‘pot’ al leeg was. Zij moeten dus tot 2016 wachten, maar laten het daar niet bij zitten.