Nieuws Actueel

Zorgen over toename overleden fietsende kinderen

Van onze redactie 30 april 2015

Image 4892062

In 2014 kwamen er dertien kinderen om het leven door een ongeluk op de fiets. In 2013 waren dit er vijf. In 2012 vielen er ook dertien jonge slachtoffers. Een verklaring voor de toename heeft VVN niet. ,,Het is zijn toch individuele gevallen.''VVN wil nog meer aandacht vragen voor goede verkeerslessen op scholen. ,,Maar vooral ook voor goede begeleiding door de ouders. Kinderen weten vaak de regels wel, maar in de praktijk gaat het toch allemaal anders. Het is dan toch drukker. Het is belangrijk dat kinderen vooral veel oefenen in de praktijk en dat ze duidelijk wordt gemaakt dat ze zich in het verkeer moeten concentreren.''EvenveelBij verkeersongevallen in Nederland zijn vorig jaar in totaal 570 mensen om het leven gekomen. Dat is evenveel als in 2013. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. Het aantal verkeersdoden onder fietsers en inzittenden van personenauto's was in 2014 nagenoeg gelijk. In 2013 was het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders gedaald tot 29. In 2014 is dit aantal weer toegenomen tot 55. Dat is vergelijkbaar met 2011 en 2012.In 2014 kwamen 411 mannen en 159 vrouwen om in het verkeer. Driekwart van alle verkeersdoden is man. Deze verhouding is al geruime tijd stabiel. In 2014 vielen de meeste verkeersdoden onder de zeventigers. Alleen bij de 80-plussers is een toename van het absolute aantal verkeersdoden te zien. In 2014 overleden 103 80-plussers door een verkeersongeval; in 2000 waren dit er nog 78. Dodelijke verkeersongevallen bij 80-plussers gebeurden het vaakst (37 procent) met de fiets. Dat komt ook doordat het aantal ouderen stijgt.