Nieuws Actueel

Toezicht op overblijfhulp basisscholen faalt

Van onze redactie 16 maart 2015

Image 4809150

De VOG werd in 2010 verplicht voor alle overblijfkrachten, ook voor vrijwilligers. In datzelfde jaar kwam de zaak rond Robert M. aan het licht. Die misbruikte op grote schaal kinderen op een opvang in Amsterdam. Hij was ook vrijwilliger op een school.

Vrijwilligers Volgens het ministerie van Onderwijs houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de VOG's. De inspectie stelt dat zij aan de hand van accountantsverklaringen van scholen controleert of medewerkers zo'n verklaring hebben. Een woordvoerder: "Maar dat geldt alleen voor mensen in dienst bij de school. Veel overblijfkrachten zijn vrijwilligers. Wij weten niet of die een VOG hebben."

Een vrijwilliger moet een verklaring aanvragen op het moment dat hij of zij als overblijfkracht begint. Het ministerie van Justitie bekijkt of de aanvrager eerder is veroordeeld voor onder meer zedendelicten. Het document moet worden ingeleverd bij de school. Maar de PO-raad, vertegenwoordiger van negenhonderd schoolbesturen, zegt 'geen zicht te hebben of alle overblijfkrachten een verklaring hebben ingeleverd'. "We krijgen weleens vragen van besturen of 'dat nu echt moet'. Het kan een kostbare zaak zijn voor scholen", zegt een woordvoerder. Vaak betaalt de school de 25 euro kosten terug aan de vrijwilliger.

Niet bekend Sommige scholen besteden het overblijven uit aan bedrijven die ook de naschoolse opvang doen. Andere scholen werken met vrijwilligers: (groot)ouders of mensen die niet bij school betrokken zijn. Meerdere bronnen bevestigen dat die vrijwilligers niet altijd een verklaring hebben. Omdat ze de noodzaak er niet van inzien of omdat de school er niet achteraan zit.

Zelfstandig overblijfadviseur Sheila Hoogeland zegt dat 'de verplichte verklaring niet altijd bekend is bij directie en overblijfcoördinatoren'. De Landelijke Ouderraad vindt het ontbreken van controle vreemd. "Als het misgaat, gaat het goed mis." De inspectie krijgt 'sporadisch' meldingen over het overblijven. Over het gebrek aan controle zegt de woordvoerder: "Er staat ook niet achter elk stoplicht een agent."