Nieuws Actueel

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland beleeft topdrukte door asielaanvragen

Van onze redactie 6 november 2015

Tolkenvertaalcentrum Astridvan Rossum Lars Smook

Operationeel directeur van TVcN Astrid van Rossum legt uit: „TVcN is een bemiddelingsorganisatie voor zelfstandig werkende tolken. We leveren tolk- en vertaaldiensten in 130 talen. Je kan ons zien als een soort uitzendorganisatie. Wij werken bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven en overheden. En dus ook voor instanties die actief zijn in de asielprocedure. De sterke stijging van het aantal asielaanvragen levert TVcN de laatste tijd behoorlijk veel extra werk op.”

Grote spelerSamen met concurrent Concorde is TVcN één van de twee grote bemiddelaars van tolk- en vertaaldiensten in de asielketen. Elke asielzoeker die Nederland binnenkomt en de taal niet spreekt kan beroep doen op een tolk, vertelt Van Rossum. Bij binnenkomst, tijdens de asielprocedure en ook daarna als iemand eenmaal de status van vluchteling heeft gekregen. „Onze tolken staan asielzoekers vaak al bij in het allereerste contact dat zij met de overheid hebben, tijdens de medische intake. Ook bij de gesprekken met de asieladvocaat helpen wij hen, of als ze naar het ziekenhuis moeten bijvoorbeeld. De aanvraag en de vergoeding voor tolkdiensten hoeft een asielzoeker niet zelf te regelen. We worden vooral gebeld door asieladvocaten, gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee.”

Het werk van een tolk in de asielprocedure luistert nauw. Het is van het grootste belang dat het verhaal van een asielzoeker exact wordt vertaald. Omgekeerd moeten de instanties er op kunnen vertrouwen dat elke vraag die zij stellen goed wordt begrepen. Van Rossum: „Een tolk mag nooit interpreteren wat er bedoeld wordt maar moet zo neutraal en letterlijk mogelijk het gesprek vertalen. Nee, onze tolken spelen absoluut geen rol in het beoordelen van het asielverhaal. Dat is de taak van de IND.”

1500 tolkendienstenVolgens Van Rossum levert TVcN op dit moment 1500 tolkendiensten per dag, telefonisch of op locatie. Hoeveel daarvan er voor asielzoekers bestemd zijn zijn wil ze niet precies vertellen: „Maar om je een idee te geven: begin 2014 hadden we acht Tigrynia-tolken in ons bestand, inmiddels zijn dat er honderd. Tigrynia is één van de talen die door Eritrese asielzoekers wordt gesproken. En voor Syrisch Arabisch-sprekende asielzoekers hebben we 150 tolken tot onze beschikking.”

TVcN heeft tot nu toe nog geen moeite gehad om aan de vraag te voldoen. „We zijn een flexibele organisatie. In de 35 jaar dat we bestaan is dit niet de eerste keer dat we te maken hebben met een stijging in de aanvraag van tolkdiensten vanuit de asielketen. Maar we zijn daarvan ook niet afhankelijk. Als het aantal asielaanvragen weer afneemt blijft er genoeg vraag naar tolk- en vertaalwerk vanuit andere sectoren.”

Foto: Astrid van Rossum. (Lars Smook)