Nieuws Actueel

Toppers behouden wellicht topsalaris

Rik Nizet 9 juli 2015

Meeting vergadering overleg 335

Moeten ook de salarissen van topwetenschappers en unieke talenten onder dirigenten of podiumsolisten wel aan banden worden gelegd? Minister Ronald Plasterk, druk in de weer met mogelijke verdere uitbreiding van de Wet Normering Inkomens (WNT), vraagt het zich af. Dat blijkt uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Kamer.

Het gaat om mensen die zich volgens Plasterk onderscheiden "door hun schaarse specialisme of opleidingsachtergrond of hun unieke beroep, competenties of talenten. Deze zeer diverse specialisten en unieke talenten hebben gemeen dat zij doorgaans beperkt beschikbaar, moeilijk direct te vervangen en door hun schaarste duur zijn."

178.000 euroTopfunctionarissen bij de overheid morgen vanaf 2015 niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Deze WNT geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris 178.000 euro.

Wetenschappers en bijvoorbeeld dirigenten, zangers en dansers werken vaak bij instellingen die gedeeltelijk door de overheid worden bekostigd. Toch zit het met hun arbeidssituatie anders, benadrukt Plasterk.

"Zij worden veelal aangetrokken uit de markt en komen daar vaak ook weer terecht. Bij de categorie specialisten en unieke talenten is bovendien een grote diversiteit zichtbaar van hoe arbeidsverhoudingen zijn vormgegeven: van min of meer reguliere aanstellingen en arbeidsovereenkomsten tot parttime-constructies; contracten met één of juist met meerdere werkgevers of opdrachtgevers; toegespitst op inspanningen of juist op prestaties of producten."