Nieuws Actueel

Trainer ontslaan is zinloos

Martijn Vervest 29 september 2014

Het gebeurt vaak. Een voetbalclub presteert onder de maat en daarvoor wordt de trainer verantwoordelijk gehouden. Maar gaan de prestaties van een team omhoog als de trainer ontslagen wordt? Nee!, zeggen de Tilburgse economen Jan van Ours en Martin van Tuijl. Op basis van een uitgebreide analyse van Eredivisieresultaten in de periode van 2000 tot 2014 concluderen ze dat het ontslaan van een trainer geen invloed heeft op het aantal punten dat een team behaald.FeyenoordIn hun analyse halen Van Ours en Van Tuijl onder meer de casus Feyenoord aan. Ze vergelijken de resultaten rondom het ontslag van Gert-Jan Verbeek in seizoen 2009/10 met het niet-ontslag van Mario Been in 2010/11. “Het aantal door Feyenoord behaalde punten vertoont in beide seizoenen nagenoeg dezelfde ontwikkeling. We zien dan ook dat het ontslag van Gert-Jan Verbeek geen enkele invloed heeft gehad op de resultaten, wanneer we die vergelijken met het niet-ontslag van Mario Been."Geen toevalDat dit geen toeval is, blijkt wel als de onderzoekers dezelfde methode toepassen op alle ontslagen trainers tijdens de seizoenen 2000/1 t/m 2013/14. “Ook voor alle andere gevallen zien we dat het ontslag van een trainer even effectief was als het niet-ontslag van een trainer”, aldus Van Ours. Kwaliteit van de trainer"Onze analyse laat zien dat in veel gevallen een opeenvolging van slechte resultaten niet toe te schrijven is aan de kwaliteit van een trainer." Dat trainers toch worden ontslagen terwijl het geen zin heeft, komt volgens Van Ours en Van Tuijl in veel gevallen doordat bestuurders dit niet zien. "Andere redenen kunnen gevonden worden in verstoorde relaties tussen de trainer-coach en andere betrokkenen", aldus de economen.