Nieuws Actueel

Transportsector gebukt onder plaag

Lotte Grimberg 8 december 2014

De Nederlandse transportwereld gaat gebukt onder een toevloed van verstekelingen, die in of onder haar vrachtauto's de oversteek van het Europese vasteland naar Groot-Brittannië maakt. Na de toestroom van verstekelingen in Calais schuift die problematiek via Zeebrugge op naar Hoek van Holland, constateert Transport en Logistiek Nederland (TLN).

In een brief aan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) vraagt deze ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven om spoedoverleg over deze ontwikkeling.

Nare situaties"Dit menselijke probleem vol nare situaties schuift langzaam op naar het noorden'', verduidelijkt een woordvoerster van TLN. Chauffeurs en ondernemers ondervinden grote schade wegens vertragingen en een boete van 2000 pond (ruim 2500 euro) per verstekeling. Daarnaast lopen de economische vluchtelingen gevaar op ongelukken.

VerstoppenDe transportsector zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat vluchtelingen zich verschansen in hun voertuigen. Zo wordt binnen een straal van 150 kilometer van Calais niet meer gestopt, om te voorkomen dat verstekelingen zich op een parkeerplaats in of onder de vrachtauto verstoppen. In de Nederlandse havens is die richtlijn in de praktijk lastiger uit te voeren.

Hoeveel verstekelingen inmiddels via de Nederlandse havens de oversteek hebben gemaakt, is volgens TLN niet te zeggen. Wel worden veel telefoontjes van verontruste ondernemers ontvangen.

Aan te kaartenTLN roept Teeven op de problematiek in Europees verband aan te kaarten. De transportsector meent dat het verstekelingenvraagstuk door de betrokken landen op elkaar wordt afgeschoven.

BoetesDe verladersorganisatie EVO zegt eveneens dat het aantal verstekelingen toeneemt en de situatie nijpend wordt. Steeds meer bedrijven trokken de afgelopen maanden bij EVO aan de bel. "Als de Britse douane deze vluchtelingen in de vrachtwagen aantreft, levert dat een fikse boete van soms duizenden euro’s op'', aldus de verladers. Verder wordt de lading vaak afgekeurd. Dat resulteert in schadeposten voor handels- en productiebedrijven van soms enkele honderdduizenden euro's. EVO wil dat de Britten de boetes kwijtschelden als bedrijven vrijwillig melding maken van illegalen in hun vrachtwagen.