Nieuws Actueel

Trouwe werknemers moeten het voortaan doen met een lagere ontslagvergoeding

Van onze redactie 20 december 2014

Ook daalt de ontslagvergoeding fors. Die compenseert deels het inkomen dat de werknemer misloopt omdat hij tijdelijk werkloos is of pensioenschade lijdt. Nu rekenen rechters de ontslagvergoeding uit met de kantonrechtersformule en hangt het totaalbedrag af van het aantal dienstjaren bij die werkgever en het bruto inkomen. Ook de reden van het ontslag telt mee: is het verwijtbaar of niet?

Transitievergoeding De kantonrechtersformule wordt vervangen door een transitievergoeding, waarvan de berekening simpeler is. Een werkgever moet voor de eerste tien dienstjaren een derde van een maandsalaris per jaar betalen. Daarboven wordt het een half maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is.

Bij het hanteren van de kantonrechtersformule tellen dienstjaren van werknemers tussen de 45 en 55 jaar waarvan het ontslag niet verwijtbaar is mee voor 1,5 maandsalaris. Wie ouder is dan 55 krijgt meestal twee maandsalarissen voor ieder gewerkt jaar mee.

Overgangsregeling Omdat het nieuwe ontslagrecht vooral negatief uitpakt voor oudere werknemers geldt er voor hen een overgangsregeling. Een werknemer van 50 jaar of ouder heeft recht op een hogere transitievergoeding als hij meer dan 10 jaar heeft gewerkt in een bedrijf met meer dan 24 werknemers. Voor ieder jaar dat hij boven de 50 heeft gewerkt, ontvangt hij één maandloon.

Deze regeling geldt tot 1 januari 2020. "Het nieuwe ontslagrecht is voor veel werkgevers reden om het ontslag van oudere werknemers met langere dienstverbanden voorlopig nog even uit te stellen", weet senior jurist arbeidsrecht Pascal Besselink van juridisch dienstverlener Das. "Door geen ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule, maar een transitievergoeding uit te keren, kunnen werkgevers tienduizenden euro's besparen."

Invloed uitoefenen Het is vaak niet mogelijk invloed uit te oefenen op het moment van je ontslag. Maar door juridische hulp in te schakelen, maak je wel kans op een hogere vergoeding, zowel nu nog als na 1 juli 2015. Besselink: "Bijvoorbeeld wanneer een werkgever van een werknemer af wil vanwege disfunctioneren. Als de werkgever zijn slechte functioneren niet voldoende kan aantonen, heeft de werknemer een goede onderhandelingspositie."

Word je om bedrijfseconomische redenen ontslagen, dan kan het nieuwe ontslagrecht juist heel gunstig uitpakken. Want elke werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, heeft straks recht op een transitievergoeding. Wie nu om deze reden wordt ontslagen, ontvangt vaak helemaal geen ontslagvergoeding.

Zelf uitrekenen? Zelf uitrekenen hoe hoog de ontslagvergoeding in jouw geval is? Op www.transitievergoeding.nl staat een handige tool om snel het verschil te zien in de hoogte van de ontslagvergoeding op dit moment en na 1 juli volgend jaar. Houd er wel rekening mee dat rechters voor die datum al anticiperen op de nieuwe situatie. Er zijn zelfs al uitspraken geweest waarbij de rechter een lagere ontslagvergoeding toekende. "Maar dat is eerder uitzondering dan regel", weet Besselink.