Nieuws Actueel

Tukkers gaan de grens over

Lotte Grimberg 2 januari 2015

Twente maakt zich op voor het Jaar van Duitsland. Dit jaar moeten 250 werkzoekende Tukkers over de grens aan het werk gaan. De cursus solliciteren in het Duits wordt gemeengoed en regiodelegaties brengen ten minste twee werkbezoeken aan fabrieken in Baden-Württemberg of Beieren.

ActieplanVolgens dagblad Trouw speelt Duitsland een hoofdrol in het actieplan 'Twente Werkt!' dat 12 januari aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) wordt overhandigd. Twente Board, een klein team van vooraanstaande ondernemers en bestuurders van het onderwijs en regionale overheden, heeft aan het plan gewerkt.

Het plan moet onder meer voor werk zorgen voor laagopgeleide werklozen. Als de sector van hightechsystemen en dito materialen in Twente groeit, neemt ook de andere werkgelegenheid toe, stelt de voorzitter van Twente Board.