Nieuws Actueel

Tunnel A13/16 wordt langer om overlast te beperken

Van onze redactie 4 november 2015

Image 5407052

Voor het doortrekken van de tunnel is nu 4,4 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld komt bovenop de miljoenen die eerder al voor een betere inpassing van de omstreden snelweg zijn gereserveerd, laat Langenberg (Verkeer) weten. Het extra geld komt uit de nog beschikbare reserve binnen het regionaal budget voor bovenwettelijke maatregelen.De wethouder is blij met het opschuiven van de tunnelmond, die nu verder van de Rotte uit de grond komt dan in de plannen van de minister. Concreet betekent dit voor de bewoners dat het scherm dat de tunnel afsluit op 200 meter van de Rotte komt te liggen in plaats van 100 meter, zoals eerder de bedoeling was. Omwonenden zullen dus minder weg zien dadelijk. De Rotterdamse raad had hier onlangs met een motie op aangedrongen.Bang voor overlast,,De minister is akkoord met de aanpassing,'' vertelt de Rotterdamse bestuurder. De komende jaren zullen nog meer maatregelen worden genomen om de weg beter in te passen. Dat gebeurt volgens Langenberg in overleg met de bewoners. Die klaagden het afgelopen jaar juist dat ze nauwelijks iets in hadden te brengen. De wethouder verzekert nu echter dat de Rotterdammers bij alle toekomstige inpassingen worden betrokken. ,,En wij als Rotterdam gaan daar scherp op toezien,'' belooft hij.De aanleg van de A13/16, ten noorden van Rotterdam is erg omstreden. Veel omwonenden zijn bang voor overlast van de weg, die loopt vanaf Rotterdam Airport door het Lage Bergse Bos en vlak langs Ommoord en Terbregge.Vermindering filesVolgens Schultz is de snelweg nodig om de files op de Rotterdamse ring te verminderen. De Rotterdamse raad stemde eerder al voor de weg, maar kreeg later twijfels. Voorwaarde was namelijk dat de weg niet te horen, zien of ruiken zou zijn voor de bewoners. Maar daar bleek niet genoeg geld voor.Rotterdam vroeg daarom meer geld van de minister, maar die ging niet verder dan dan 15 miljoen euro. Onder druk van Schultz ging de Rotterdamse raad vorige maand alsnog akkoord met de tot nu toe toegezegde maatregelen.