Nieuws Actueel

Turken nemen Philips onder de loep

Rik Nizet 18 september 2015

Philips elektronica 335

De mededingingsautoriteiten in Turkije beginnen een onderzoek naar Philips. De toezichthouder heeft een klacht ontvangen dat Türk Philips Ticaret zijn dominantie op de markt misbruikt bij de verkoop van reserve-onderdelen voor medisch-diagnostische beeldschermapparatuur.

Een woordvoerder van Philips gaf aan dat de toezichthouder het bedrijf donderdag op de hoogte heeft gesteld. "We begrijpen de aantijgingen niet zo heel goed'', zei de zegsman. "We gaan dit eerst zelf tot op de bodem uitzoeken.'' Hij kon desgevraagd de omvang van het betreffende marksegment in Turkije niet aangeven. "Daar doen we nooit uitspraken over.''