Nieuws Actueel

Twee 'R' Recycling Groep ontwikkelt nieuwe recyclingtechniek

Van onze redactie 16 januari 2015

De beproefde techniek gaat uit van elektrodynamische fragmentatie (EDF), waarbij een korte stroompuls van vijf nanoseconden ervoor zorgt dat de bestanddelen van materialen precies op de breuklijnen uit elkaar vallen. Het gevolg is dat de oorspronkelijke (grond)stoffen overblijven. En kunnen worden hergebruikt. Het is een even duurzame als innovatieve methode.

Een voorbeeld van de toepassing is dat betonpuin na verwerking brandschoon poeder oplevert dat tot cement kan worden opgewerkt en dus geschikt is voor hergebruik. Een vorm van 100 procent recycling dus.

Kinderschoenen ontgroeid

De nieuwe scheidingstechniek is de kinderschoenen ontgroeid. Om de techniek verder te ontwikkelen heeft Twee ‘R’ Recycling Groep een consortium gevormd met afvalverwerker Twence en ENCI. Voor de pilotfase is inmiddels een Europese subsidie van 500.000 euro beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat het consortium eenzelfde bedrag op tafel legt. Doel is om een pilotinstallatie te realiseren. Op de langere termijn kan worden gedacht aan een permanente installatie. De kosten daarvan en de beoogde eventuele locatie zijn nog niet bekend.

Foto: Twee 'R' Recycling-directeur Jan Schuttenbeld (links) en gedeputeerde Eddy van Hijum bekijken de grondstoffen.