Nieuws Actueel

Twente Board maakt zich sterk voor behoud volwaardige rechtbank Almelo

Van onze redactie 7 september 2015

Rechtbankalmelo lennekelingmont

In de Twente Board werken ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden samen om de Twentse economie te versterken en werkgelegenheid te behouden en creëren.TeleurgesteldVoorzitter Herman Hazewinkel: “We zijn teleurgesteld en verontwaardigd over dit besluit. De schade aan de regio is groter dan de besparing van de ontmanteling. We zien in de voorgenomen plannen een verlies van honderden banen en een belangrijke stap terug in het herstel van de Twentse economie. Zo’n besluit kun je niet nemen zonder te kijken naar de gevolgen voor de werkgelegenheid.”ToekomstIn Twente wordt gewerkt aan het creëren van een regio met toekomst. Het versterken van de regionale maakindustrie en arbeidsmarkt, het ondersteunen van Kennispark Twente en het investeren in topwerklocaties voor nieuwe bedrijven vormen een aantal speerpunten van de Twente Board. Het besluit van de Raad voor de Rechtspraak om de Rechtbank Almelo te ontmantelen tot een kantongerecht+, maakt de opgave voor versterking en verbetering van de Twentse economie op korte termijn onnodig moeilijk.HandhavingDe Twente Board is van mening dat handhaving van een volwaardige Rechtbank Almelo van groot belang is voor Twente, haar inwoners en bedrijven en dat een afslanking de sociaaleconomische structuur in Twente ernstig zal schaden. In haar brief roept de Twente Board de ministers dan ook op zich te houden aan eerdere toezeggingen ten aanzien van steun en commitment voor behoud van een volwaardige rechtbank, waarbij het versterken van de Twentse economie en het verbeteren van de regionale werkgelegenheid voorop staat. Tevens wordt gevraagd om inzet ter behoud van bestaande Rijksdiensten in Twente.

Foto: Lenneke Lingmont