Nieuws Actueel

Twente opent dependance in provinciehuis Zwolle

Van onze redactie 1 april 2015

Provinciehuis larssmook

De bekendmaking valt samen met het minisymposium ‘20 jaar mobiliteit Regio Twente: samen veel bereikt!' dat woensdag plaatsvindt. Tijdens het symposium wordt teruggeblikt op de twee decennia waarin Regio Twente als stadsregio een Brede Doeluitkering (BDU) kreeg voor het uitvoeren van verkeer- en vervoertaken.

Goede harmonie

In die jaren is niet alleen in goede harmonie met de Twentse gemeenten uitvoering gegeven aan deze taak, maar is daarboven ook veel extra bereikt. Jaarlijks kon Regio Twente rekenen op een bedrag van gemiddeld 40 miljoen euro. waarvan circa zestig procent besteed werd aan de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarnaast is in 20 jaar tijd ca.135 mln. aan extra rijkmiddelen binnen gehaald voor Twente.

Per 1 januari 2015 zijn de wettelijke mobiliteitstaken overgedragen aan de provincie Overijssel.

Foto: Lars Smook