Nieuws Actueel

Twente wil werkzoekenden en stagiaires detacheren in Duitsland

Van onze redactie 9 februari 2015

De motie is aangehouden omdat minister Kamp (Economische Zaken) over de voorwaarden eerst overleg wil voeren met de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs. Deze twee departementen zouden onder meer loonkostensubsidies beschikbaar moeten stellen.

Bij de eventuele detachering in Duitsland gaat het om leer-werkplekken voor stagiaires techniek en bouw van de regionale opleidingscentra (roc’s) en werkzoekenden. Zij zouden in dienst moeten blijven of komen van Nederlandse werkgever, maar werken in Duitsland. Fiscaal en qua rechtszekerheid blijft voor de betrokken stagiaires en werkenden het Nederlandse arbeidsrecht van kracht.

Wet- en regelgeving

Eddy van Hijum (economie), de Overijsselse gedeputeerde ziet wel brood in het plan. „Wat je ziet, is dat de vraag naar arbeidskrachten in Duitsland mogelijkheden biedt voor werkzoekenden in Twente. Het probleem is wel dat wet- en regelgeving in de weg zit. Veel Duitse werkgevers zijn bereid iets te doen, maar het moet financieel natuurlijk wel uit kunnen. Wat we tegen Kamp zeggen is: help ons die barrière van de wet- en regelgeving weg te nemen.”

Foto: Hollandse Hoogte