Nieuws Actueel

Twentse gemeenten stellen extra geld beschikbaar ter bestrijding jeugdwerkloosheid

Van onze redactie 26 februari 2015

De jeugdwerkloosheid in Twente daalde in 2014 met 3,2 procent, maar nog altijd melden ruim zeshonderd werkzoekende jongeren zich maandelijks bij Werkplein Twente. ,,Het is goed dat wij als Twentse gemeenten samenwerken bij het begeleiden van jongeren naar een baan", stelt wethouder Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Rob Christenhusz van de gemeente Oldenzaal. ,,Iedere gemeente investeert er geld in. En ook Europa draagt bij middels een ESF-subsidie. Instrumenten als jongerenvouchers en leerwerkarrangementen hebben succes. Het is goed dat we daar ook de komende jaren mee doorgaan.”

Actieplan

Sinds 2009 kent Twente al een actieplan Jeugdwerkloosheid dat met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken landelijk is uitgerold over de 35 arbeidsmarktregio’s, waaronder Twente. Met het vrijgemaakte budget besteden de Twentse gemeenten de komende twee jaar extra aandacht aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het helpen van jongeren bij het vinden van een baan of passende opleiding. Daarbij vindt nauwe samenwerking plaats met al bestaande initiatieven vanuit het Actieplan Twente Werkt, het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 (TWAM 2020), het Leerwerkloket Twente en de sectorplannen die nog in ontwikkeling zijn. Verder wordt geïnvesteerd in banenbeurzen, voorlichting en de dienstverlening aan de doelgroep.

Foto: Hollandse Hoogte