Nieuws Actueel

Twentse start-ups met TOP-regeling groeien flink

Van onze redactie 9 april 2015

Kennispark Toma Tudor

De monitor volgde het afgelopen jaar 31 bedrijven. De aan hen toegekende lening varieerde tussen de 10.000 tot 40.000 euro per bedrijf. In totaal ging het om een bedrag van 900.000 euro. Die resulteerde bij zeventien van de 31 bedrijven (55 procent) in vervolginvesteringen ter waarde van 9.764.000 euro, ofwel gemiddeld 574.000 euro per bedrijf. Het grootste deel van de vervolginvesteringen bestaat uit risicokapitaal.

Banengroei

Na toekenning van de TOP-lening is bij het overgrote deel van de 31 bedrijven sprake van omzetverhoging en toename van de werkgelegenheid. De gemonitorde (nog zeer jonge) bedrijven hebben nu gemiddeld 5,1 medewerkers in dienst. De gezamenlijke werkgelegenheid van de 31 TOP-bedrijven is met bijna 45 procent gestegen in vergelijking met juli 2014, toen de vorige evaluatie door Kennispark Twente plaatsvond.

De TOP-regeling ondersteunt innovatieve bedrijven behalve financieel onder meer ook met de verdere ontwikkeling van de eigen business case en met juridisch en communicatieadvies. Kennispark Twente voert de TOP-regeling uit sinds 2011.

Foto: Toma Tudor