Nieuws Actueel

TwentseWelle moet zes ton inleveren

Van onze redactie 28 mei 2015

Twentse Welle Mark Troost

Uitgangspunt daarbij is een compacter museum qua organisatie, gebouw en programmering. Het Enschedese college van B en W geeft museum TwentseWelle de opdracht eind dit jaar te komen met een plan voor een nieuwe exploitatieopzet, waarbij rekening is gehouden met de korting van 600.000 euro (van 2,06 naar 1,46 miljoen euro). Het museum moet kleiner verder, met minder vierkante meters, minder mensen en een wat minder ambitieuze programmering, stelt cultuurwethouder Jeroen Hatenboer.

Tegenvallende bezoekersaantallen

Vanaf de opening van TwentseWelle in 2008 bleek de exploitatie op basis van de oorspronkelijke subsidie onhaalbaar, stelt het college in een toelichting op de actualisatie van het Cultuurplan Enschede. Daarom is de financiële bijdrage voor het museum vanaf 2010 met 700.000 euro verhoogd naar twee miljoen euro. Mede met de bedoeling om jaarlijks 60.000 bezoekers te trekken. Tot nu toe trekt het museum tussen de 40.000 en 50.000 bezoekers per jaar.

Mogelijkheden

Een kleiner museum draagt volgens het college bij aan de programmering en het profiel van Roombeek Cultuurpark, met naast TwentseWelle, TETEM Kunstruimte en het Rijksmuseum Twenthe. Het college wil Roombeek Cultuurpark versterken en ziet ondanks de korting op TwentseWelle voldoende mogelijkheden, zeker bij een compacter museum. Kansen liggen er vooral door de recente oprichting van de Academie van Verbeelding door Rijksmuseum Twenthe.

Het gemeentebestuur wil bij de uitvoering van het cultuurbeleid serieus werk maken van de samenwerking tussen de grote podia in Enschede en Hengelo, Wilmink- en Rabotheater en de poppodia Atak en Metropool.

Foto: Mark Troost