Nieuws Actueel

Twijfel over nut ambassadeur jeugdwerkloosheid

Lotte Grimberg 29 oktober 2014

De jongerenorganisaties van FNV en CNV betwijfelen of een ambassadeur jeugdwerkloosheid wel nuttig is. "De toegevoegde waarde is vaag'', zei voorzitter Michiel Hietkamp van CNV Jongeren woensdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Volgens Robbert Coenmans van FNV Jong zou minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de taken van de ambassadeur moeten overnemen.

Asscher benoemde vorig jaar voormalig CDA-Kamerlid Mirjam Sterk tot ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Zij moet een bemiddelende rol spelen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Haar benoemingstermijn loopt tot volgend jaar april. Als het aan Coenmans ligt, hoeft er dan geen opvolger voor haar te worden benoemd.

OverschattenSterk denkt dat - los van haar eigen functioneren - een ambassadeur wel meerwaarde kan hebben. "Je moet de functie niet overschatten, maar ook niet onderschatten'', zei ze tijdens de hoorzitting. Volgens haar kan een ambassadeur zorgen dat problemen op de agenda komen bij overheid en bedrijfsleven. Ook kan hij of zij acties op touw zetten om jongeren aan werk te helpen.

CijfersTijdens de hoorzitting kwamen belangenorganisaties en deskundigen aan het woord over de jeugdwerkloosheid. Volgens de Amsterdamse hoogleraar arbeidsmarkt Wiemer Salverda is de situatie ernstiger dan bij de vorige crisis in de jaren 80. De officiële cijfers worden nog in positieve zin vertekend doordat veel jongeren zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Vooral onder laagopgeleide jongeren is de situatie volgens Salverda somber.

FlexwerkersKritiek was er onder meer op het voornemen van Asscher om flexwerkers al na 2 jaar recht te geven op een vast contract, in plaats van na 3 jaar. De vrees bestaat dat bedrijven straks jongeren nog eerder de laan zullen uitsturen, om te voorkomen dat ze ze vast in dienst moeten nemen. Een deel van de oppositie in de Kamer wees daar eerder ook al op.