Nieuws Actueel

Uberisering als voornaamste dreiging

Rik Nizet 4 november 2015

Uberisering voornaamste bedreiging onderzoek groot

‘Uberisering’, onverwachte concurrenten die volledige sectoren ontwrichten, is momenteel de voornaamste zorg van directeuren. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek van IBM onder meer dan 5.200 CEO’s, CMO’s, CFO’s, CIO’s en andere directieleden. Het percentage directeuren dat concurrentie verwacht van bedrijven buiten de eigen sector, is in amper twee jaar tijd met meer dan een kwart gestegen – van 43 procent in 2013 naar 54 procent afgelopen jaar.

Het onderzoek Institute for Business Value, toont aan dat directeuren de convergentie tussen verschillende sectoren in de komende drie tot vijf jaar als de voornaamste trend zien. "Bedrijven zien zichzelf geconfronteerd met een nieuw soort bedreiging – één die vaak onzichtbaar blijft tot het te laat is", zegt Bridget van Kralingen, senior vice president bij IBM Global Business Services. "Tegelijkertijd zien we dat succesvolle bedrijven inspelen op disruptieve ontwikkelingen binnen hun sector dankzij cognitieve systemen, die zelf kunnen denken en leren. Zo garanderen directeuren de toekomst voor hun bedrijven."

Beter of goedkoperIn eerdere jaren zagen directeuren hun concurrenten die met een beter of goedkoper product op de markt kwam als grootste bedreiging. Hier kon echter relatief snel en simpel op ingespeeld worden. Tegenwoordig ervaart het traditionele bedrijfsleven de komst van nieuwe bedrijven met compleet andere businessmodellen als bedreiging. Ze zijn uiterst flexibel en torsen geen logge infrastructuur met zich mee. "De grootste bedreiging zijn nieuwe concurrenten die nog niet als concurrent worden gezien", zegt Piotr Ruszowski, CMO bij Mondial Assistance. Gedecentraliseerd beslissingsproces48 procent van de directieleden erkent de behoefte aan een gedecentraliseerd beslissingsproces. 54 procent is op zoek naar innovatie van buitenaf en 70 procent is van plan meer samenwerkingspartners te zoeken.

FeedbackVeel van de geïnterviewde directeuren stellen het moeilijk te vinden om in te schatten wat de toekomst hen brengt. In 2013 gaf nog 60 procent van de respondenten aan feedback van klanten te gaan gebruiken als middel om nieuwe trends en technologieën tijdig te herkennen. Twee jaar later blijkt er nog veel ruimte voor verbetering op dit punt: slechts de helft zegt de feedback van hun klanten mee te nemen in het bepalen van een strategische koers.

De meeste directeuren verwachten dat hun organisaties in de toekomst op een meer persoonlijke, individuele manier met klanten om te gaan (vs. 22 procent in 2013). 81 procent plant meer digitale interacties, een stijging van 19 procent in vergelijking met twee jaar geleden. "We denken dat we sterker afhankelijk zullen zijn van externe samenwerkingen en dat we moeten innoveren door te luisteren naar klanten zodat we samen oplossingen kunnen bedenken”, zegt David Mills, CEO bij Ricoh Europe.

De rol en risico’s van technologieIn de IBM C-Suite onderzoeken van de afgelopen drie jaar waren het met name CEO’s die in technologie de voornaamste bedreiging zagen. Dit jaar is het voor de eerste keer dat álle directieleden technologie als de belangrijkste externe factor beschouwen die een impact op hun bedrijfsvoering heeft. Ze beschouwen cloud computing, mobiele technologie, het internet of things en cognitieve technologie als de belangrijkste innovaties die bedrijven zullen transformeren. Waar IT beveiliging twee jaar geleden nog laag op de prioriteitenlijst van directieleden stond, geeft nu 68% van de respondenten aan security als het grootste risico te zien voor hun bedrijfsvoering.

IBM ondervroeg wereldwijd meer dan 5.200 CEO’s, CMO’s, CFO’s, CIO’s en andere directieleden in 21 sectoren, zowel binnen het private als publieke domein. De meeste interviews werden face-to-face afgenomen.