Nieuws Actueel

Uitgaven Nederlandse overheden online

Van onze redactie 2 oktober 2015

Image 5295836

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgt de gegevens normaal gesproken van de overheden binnen. Open State Foundation begon in 2014 de gegevens bij overheden op te vragen om openbaar te maken. Meer dan tweehonderd overheden reageerden positief, waarna het CBS zelf de gegevens besloot door te sturen.

Directeur Arjan El Fassed van Open State Foundation noemt het een ,,belangrijke mijlpaal'' dat de gegevens nu door iedereen kunnen worden ingezien. Daardoor kunnen volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners controleren waar belastinggeld aan wordt uitgegeven, aldus El Fassed. De stichting pleit voor meer financiële transparantie van overheden.

Volgens de stichting is het nu voor het eerst dat er ook gemeenschappelijke regelingen beschikbaar zijn. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, onder meer op het gebied van veiligheid, afval en milieu.

De digitale databank gaat terug tot 2010. Open State Foundation werkt samen met onder meer de provincie en gemeente Groningen aan financiële detailrapportages.