Nieuws Actueel

Uitzendkracht krijgt contract

Martijn Vervest 7 juli 2014

Bijna twee derde van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Praktisch de helft stroomt door naar een direct dienstverband. Ook worden uitzendbureaus steeds belangrijker voor 45-plussers. Dat blijkt uit de Uitzendmonitor, een nieuw onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). In het onderzoek zijn door het onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen gegevens van CBS en UWV gecombineerd en uitvoerig geanalyseerd.De Uitzendmonitor is een nieuw onderzoek waarmee alle uitzendkrachten en hun bewegingen op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht op basis van gecombineerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de polisadministratie van UWV. Het onderzoek levert veel informatie over de honderdduizenden uitzendkrachten en de bijbehorende uitzendbanen.Doorstroom Bijna tweederde (64 procent) van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Nagenoeg de helft (47 procent) stroomt door naar een direct dienstverband (15 procent in vaste dienst en 32 procent tijdelijk). Nog eens 17 procent stroomt door naar een volgende uitzendbaan. Het grootst is de doorstroom bij de overheid en de zorg. Uit deze cijfers blijkt de belangrijke maatschappelijke opstapfunctie van uitzendwerk, ook in 2012, een crisisjaar met minder uitzenduren.Meer ouderenIn 2012 (het meetjaar van de eerste Uitzendmonitor) zijn ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk. Van hen was 18 procent 45 jaar of ouder. Twintig jaar geleden was dat nog 3 à 4 procent. Door de jaren heen is het aandeel sterk gegroeid. Voor 45-plussers zijn uitzendorganisaties steeds belangijker geworden. En dat zal gezien de demografische ontwikkelingen alleen maar toenemen.Opleiding Ruim één op de drie uitzendkrachten is allochtoon, waarvan een groot deel (21 procent) met een niet-westerse achtergrond. Dat maakt duidelijk dat uitzendwerk ook voor deze groep een belangrijke weg naar werk is.De top vijf sectoren waar uitzendkrachten aan het werk waren, zijn zakelijke dienstverlening (19,6 procent), industrie (18,3 procent), vervoer en opslag (8,9 procent), bouwnijverheid (8,9 procent) en handel (8,3 proncent). Gemiddeld werken uitzendkrachten 29 uur per week. 13,8 procent van de uitzendkrachten volgt een opleiding.

Compleet beeld "Wij zijn blij met deze nieuwe Uitzendmonitor", aldus ABU-directeur Jurriën Koops, "zowel met de monitor op zichzelf als de resultaten. We laten met dit nieuwe onderzoek een compleet beeld zien van alle uitzendkrachten. Juiste feiten zijn altijd belangrijk om goed beleid te kunnen maken en voor een juiste beeldvorming"