Nieuws Actueel

Ultimatum voor swapclaims

Martijn Vervest 17 november 2014

De Rabobank heeft van de Stichting Renteswapschadeclaim een ultimatum gekregen om derivatencontracten van zo'n 450 mkb-ondernemers met terugwerkende kracht te ontbinden. Volgens de claimorganisatie heeft de bank de ondernemers ruim 200 miljoen euro te veel aan rente laten betalen.Het gaat om kwekers uit het Westland, grote boeren, binnenvaartschippers, en franchisenemers van zaken als C1000 en Praxis.RenteswapsRabobank verkocht hen tussen 2006 en 2010 een zogenoemde renteswap, een financieel product om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'. Later verhoogde de bank verschillende malen de opslagen. Hierdoor liepen de ondernemers tegen veel hogere rentelasten aan dan hen vooraf was verteld, zegt advocaat Pieter Lijesen. Hij doet een dagvaarding de deur uit als Rabobank voor 15 december geen gehoor geeft aan de oproep.ReactieRabobank stelt in een reactie binnenkort het gesprek met de stichting te zullen aangaan, om standpunten uit te wisselen. De bank geeft echter de voorkeur aan een individuele aanpak van de klachten. Bij bedrijfsfinancieringen gaat het altijd om maatwerk, aldus een woordvoerster.8000 zakelijke klantenDe bank verkocht naar eigen zeggen in totaal aan zo'n 8000 zakelijke klanten een renteswap. Volgens de zegsvrouw heeft Rabobank daarover nu 150 klachten in behandeling, waarvan er 15 onder de rechter zijn. Recent is voor 40 gevallen al een oplossing gevonden.