Nieuws Actueel

Ultrafijn stof Schiphol waarschijnlijk risico

Van onze redactie 12 december 2014

TNO deed van maart tot mei metingen naar ultrafijn stof bij met name de Kaagbaan, waar veel vliegtuigen opstijgen. Daarbij bleek dat de hoeveelheden van de extreem kleine stofdeeltje benedenwinds in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam 2 tot 3 keer hoger zijn dan normaal in de lucht. Ultrafijn stof kan in de longen komen.

Volgens TNO, GGD Amsterdam en de universiteit is nader onderzoek nodig om de gezondheidsrisico's in kaart te brengen. Milieudefensie is stelliger over de gevolgen en zegt dat gemiddelde levensverwachting in de omgeving daalt met vier maanden tot ruim een jaar.