Nieuws Actueel

Uraniumverrijker Urenco: vorig jaar één defect

Van onze redactie 31 juli 2015

Urenco Rikkert Harink

Urenco meldde dat op 23 augustus vorig jaar de standby-luchtreinigingsinstallatie in het centralediensten-gebouw niet automatisch aansloeg nadat de reguliere afzuiging uitviel. In dat gebouw worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd, zoals afvalwaterbehandeling, cilinderreiniging en de analyse van monsters.

LuchtreinigingMocht daarbij radio-actief materiaal vrijkomen, dan zuivert de luchtreiniging de lucht van deze stoffen, zodat de uitstoot naar de ruimte of naar buiten voorkomen wordt. Gezien het belang daarvan is er ook een reservesysteem, dat die functie moet overnemen bij uitval van de reguliere apparatuur. Maar door een eerder uitgevoerde wijziging aan het systeem faalde dat automatische overschakelen.

StoringUrenco heeft een onderzoek ingesteld en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wacht de resultaten daarvan af. Voorlopig heeft de dienst deze gebeurtenis ingeschaald op niveau nul, wat een 'lichte gebeurtenis' is, waarbij de nucleaire veiligheid niet in het geding is. De gebeurtenis bij Urenco moet nog definitief ingeschaald worden, maar dat kan pas als het onderzoek is afgerond. Bij een 'incident' of een 'storing' kan de schaal oplopen van 1 tot 7. Dat laatste cijfer is tot dusverre alleen gegeven aan Tsjernobyl en Fukushima.

DefectEen woordvoerster van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming deelde mee dat de veiligheid tijdens het optreden van het defect niet in het geding is geweest, omdat op dat moment geen werkzaamheden in de ruimte plaatsvonden en er ook geen personeel aanwezig was. Inmiddels werkt het automatisch aanslaan van de reserve-luchtververser ook weer, zo heeft ze van Urenco te horen gekregen.

Foto: Rikkert Harink