Nieuws Actueel

Utrechtse scholieren kunnen maar matig rekenen

Van onze redactie 8 mei 2015

Image 4908968

Twee op de vijf scholieren in de provincie Utrecht zouden afgelopen jaar geen diploma hebben gekregen, omdat ze waren gezakt voor de rekentoets. Gelukkig voor hen telde die toen nog niet mee om te slagen voor je eindexamen, maar het komend schooljaar is dat wel het geval.

Scholen in de regio moeten dus aan de bak. Gemiddeld haalt maar 60 procent de rekentoets. Maar bijvoorbeeld in het vmbo-kader of op de havo-afdelingen in Utrecht slaagt maar respectievelijk 42 en 45 procent voor de rekentoets. De vwo-afdelingen doen het met een slagingspercentage van 89 procent beter. Dat blijkt uit cijfers uit 2014, die het ministerie van Onderwijs heeft vrijgegeven.De ene school bereidt zijn leerlingen beter voor op de test dan de andere, blijkt uit de grote verschillen tussen de onderwijsinstellingen. Op de Christelijke Scholengemeenschap in Veenendaal zakken drie op de vijf leerlingen, terwijl het Stedelijk Gymnasium in Utrecht het beste scoort met maar een enkele gezakte leerling (slagingspercentage 98,1 procent). Die twee uitersten zijn verklaarbaar: de eerste heeft alleen een vmbo-afdeling, met leerlingen die de rekentoets sowieso moeilijk vinden, terwijl het Stedelijk Gymnasium, met alleen een vwo-afdeling, juist profiteert van haar slimme leerlingen.

Gymnasia even buiten beschouwing gelaten - waar veel leerlingen de rekentoets sowieso een makkie vinden - scoort Het Nieuwe Lyceum Scholengemeenschap (havo en vwo) in Bilthoven het beste in de regio. Daar slaagt 78 procent. Van de scholen die in alle niveau's lesgeven, rekenen de leerlingen van de Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg het beste met 67,8 procent die slaagt.

Er is veel kritiek op de rekentoets. Die zou, omdat veel vragen in verhalen verpakt worden, eerder toetsen op taalvaardigheid dan op rekenvaardigheid. Bovendien klaagt scholierenplatform LAKS dat haar achterban wordt afgerekend op jarenlang slecht rekenonderwijs. Het ministerie verzacht de pijn enigszins door volgend jaar een 4,5 al goed te keuren als voldoende. In de jaren daarna loopt die norm langzaam op tot de gewone 5,5.