Nieuws Actueel

UWV buigt vaker na bezwaar kankerpatiënt

Van onze redactie 7 januari 2015

Maar als ze in bezwaar gaan, worden ze vaker in gelijk gesteld. Dat blijkt uit beantwoording van vragen door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De antwoorden op vragen van D66-Kamerlid Van Weyenberg zijn gisteren gepubliceerd. Van Weyenberg stelde de vragen naar aanleiding van publicaties in de Stentor over dit onderwerp. In november stond in de bijlage het verhaal van een fotograaf uit Ermelo met kanker, die terwijl hij ziek was in gevecht moest met UWV om zijn uitkering te behouden. Hij ging in beroep, kreeg gelijk maar de strijd tegen de bureaucratie had hem zwaar geraakt.

Het verhaal, gedaan door de nabestaanden, werd ondersteund door reacties in het Zwartboek UWV van de Stentor. Ook landelijk expert Tomas Rejda oordeelde scherp over de handelwijze van UWV. Rejda staat regelmatig mensen met kanker bij in hun procedure tegen UWV. De verhalen waren voor Van Weyenberg aanleiding de minister te bevragen. Asscher is daarop in het onderwerp gedoken en komt met gedetailleerde antwoorden. In 2,5 jaar tijd zijn 260 bezwaren van mensen met kanker gegrond verklaard terwijl dat op basis van ervaringsgegevens gemiddeld 210 bezwaren hadden moeten zijn.

"Er zijn dus vijftig bezwaren meer gegrond verklaard dan te verwachten was, over een periode van een jaar zijn dat er twintig. Op basis hiervan is er geen aanleiding om te concluderen dat het UWV onzorgvuldig omgaat met de beoordeling van mensen met kanker", stelt de minister. Hij is het wel met Van Weyenberg eens dat het om een zeer gevoelige kwestie gaat en dat het onwenselijk is als uitbehandelde kankerpatiënten die aan het werk willen, te maken krijgen met te complexe regelgeving en bureaucratie. Hij heeft dit onderwerp aan de orde gesteld in de stuurgroep verbetering poortwachter. Die werkgroep komt dit voorjaar met eerste resultaten.

Tomas Rejda ziet in de cijfers die de minister aan de Kamer heeft gestuurd, een bevestiging van het feit dat er sprake is van een 'piepsysteem'. "UWV zet het bot aan en krabbelt terug als mensen gaan piepen. Een flinke groep van de mensen denkt na zo'n beslissing van het UWV: ik geloof het wel. Ze hebben wel wat anders aan het hoofd." Hij schat in dat een veel hoger percentage dan de minister geeft, ontevreden is maar zich bij de zaak neerlegt. "Pas als het financieel echt problemen geeft of ze verkroppen het echt niet, gaan ze in bezwaar. Dan zie ik ze pas."