Nieuws Actueel

UWV verwacht financiële meevaller

Van onze redactie 3 februari 2015

Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen 27.000 stuks lager uitvalt dan in juni werd voorspeld. Dat resulteert in een lastenvermindering van 449 miljoen euro. Dankzij een verlaging van de maximale toeslag in de Toeslagenwet en een lagere tegemoetkoming aan arbeidsongeschikten vallen de lasten ook hier gunstiger uit.

Uitkeringen Volgens het UWV kan het aantal WW-uitkeringen dit jaar voor het eerst sinds 2011 dalen op jaarbasis. Wel is de afname beperkt, met 10.000 ofwel 2 procent tot 430.000 uitkeringen aan het eind van dit jaar.

De uitkeringsinstantie staat er, ondanks de meevaller, allerminst rooskleurig voor. Eind 2014 was het totale vermogen van alle UWV-fondsen 8,9 miljard euro negatief. Het UWV verwacht dat het tekort dit jaar oploopt tot 11,3 miljard euro ,,als gevolg van met name premies die niet lastendekkend zijn''. Het negatieve fondsvermogen heeft volgens de instantie geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.