Nieuws Actueel

V&D: Ontruiming panden leidt tot surseance

Van onze redactie 3 februari 2015

Verhuurder IEF eist in kort geding ontruiming van de vier winkels in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht omdat V&D niet aan zijn huurverplichtingen voldoet. Het vastgoedfonds is ook eigenaar van nog eens acht V&D-panden. De voorzieningenrechter doet vrijdag uitspraak.

V&D kampt met een liquiditeitsprobleem en heeft alle eigenaren van zijn panden gevraagd in te stemmen met een huurvrije periode van vier maanden en daarna een structurele huurverlaging.

Beste businesscase

Ook andere verhuurders verzetten zich daarentegen, maar IEF is tot nu de eerste die naar de rechter is gestapt.

De V&D-raadsman zei tijdens de behandeling van de zaak dat IEF bewust aanstuurt op een faillissement van het warenhuisconcern. De verhuurder zou ook in een eerste gesprek hebben gezegd dat de beste businesscase wat hem betreft is dat V&D failliet gaat.

Bankroet

IEF ontkent uit te zijn op een bankroet. Anders zou met andere schuldeisers wel een faillissementsaanvraag zijn ingediend, aldus de raadsman van de vastgoedeigenaar.

De verhuurder was juist bereid V&D vergaand tegemoet te komen, wilde zelfs instemmen met een huurvrije periode van vier maanden en een huurverlaging daarna. De voorwaarde was wel dat het warenhuisconcern een groot aantal vierkante meters zou inleveren en de onderhuurders zou overdragen. IEF zou dan ook bereid zijn de miljoeneninvesteringen op te hoesten om de ingeleverde winkelruimte geschikt te maken voor andere huurders.