Nieuws Actueel

Vacatures lang onvervuld

Rik Nizet 29 september 2015

Vacatures lang onvervuld middelgroot

Nu de economie aantrekt blijft de arbeidsmarkt voor professionals krap, met name in Europa en de Verenigde Staten. Bij steeds meer organisaties blijven belangrijke vacatures langdurig openstaan. Nederland scoort op dit gebied echter beter dan gemiddeld. De werkloosheid onder professionals laat in ons land een daling zien naar 7,1 procent, ten opzichte van 7,4 procent in 2014. Wel blijft het in technische en innovatieve sectoren ook volgend jaar een uitdaging om voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Hays Global Skills Index 2015, een grootschalig onderzoek dat recruitmentorganisatie Hays in samenwerking met Oxford Economics uitvoerde in 31 landen.

Elf miljoen banen verlorenWereldwijd gingen zo'n 11 miljoen banen verloren tijdens de financiële crisis, wat gelijk staat aan baanverlies voor 1 op de 20 arbeidskrachten. Met de aantrekkende economie is dit aantal nu teruggeschroefd naar zes miljoen. "Deze groeiende arbeidsmarkt zorgt voor een aantal enorme uitdagingen. Veel vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten", vertelt Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland. MismatchDe talent mismatch en openstaande vacatures zorgen onder meer voor een lage overall productiviteit bij bedrijven en het vertragen van de economische groei. Het krapper worden van de arbeidsmarkt is met name te zien in de landen die in het afgelopen jaar een sterke groei lieten zien, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Noord-Europa. In de BRIC-landen - Brazilië, Rusland, India en China - laat de economische groei een vertraging zien, waardoor de vraag naar arbeidskrachten juist is verminderd.

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens het onderzoek licht af. Hoewel het herstel van de economie in ons land in eerste instantie werd gedreven door export, is de vraag naar arbeid nu in meerdere sectoren gestegen en dalen de werkloosheidcijfers. Het tekort aan talent lijkt in Nederland mee te vallen. De vergrijzing en lage arbeidsparticipatie zijn echter wel een bedreiging voor de groei op lange termijn. "Mogelijke oplossingen zijn vereenvoudiging van wet- en regelgeving met betrekking tot flexibilisering en kennismigratie", zegt van Veggel. Wet Werk & Zekerheid"De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid maakt het minder aantrekkelijk om naar flexibele werkvormen kijken, terwijl dit juist de arbeidsmarkt dynamisch houdt. De overheid en het bedrijfsleven moeten juist nu ingrijpen, anders loopt toekomstige economische groei gevaar. Op het gebied van onderwijs en training - zowel van net afgestudeerden als ervaren professionals - is er bijvoorbeeld nog veel ruimte voor verbetering om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten en de talent mismatch kleiner wordt."