Nieuws Actueel

Vakantiegeld is killing voor MKB

Jeroen Jansen 7 april 2014

Het uitbetalen van vakantiegeld en andere personeelskosten leidt bij drie op de tien MKB-bedrijven tot financiële problemen. Om toch aan hun verplichtingen te kunnen voldoen gaan ze naar de bank voor een extra lening of krediet. Ook betalen deze MKB'ers de rekeningen van leveranciers of de vaste lasten later dan de betalingstermijn, blijkt uit onderzoek van Markteffect.

Naast de bedrijven die in de financiële problemen komen, zijn er ook veel ondernemers die juist geld vrij maken om personeelskosten te voldoen. 68 procent van de ondervraagde bedrijven bouwt hier een financiële buffer voor op. Bedrijven die minder dan 10 jaar bestaan hebben hier vaker problemen mee (40 procent) dan ondernemingen die 20 jaar of langer bestaan (21 procent). Bij de allerkleinste bedrijven (tot 5 medewerkers) spelen dergelijke zaken minder vaak dan bij de wat grotere tot 50 medewerkers.

Vooral lastig voor de bouw De uitbetaling van personeelskosten levert met name in de bouw problemen op. Maar liefst 68 procent van de bedrijven geeft aan hiervoor al eens een beroep te hebben gedaan op een bank. Bij ondernemingen in andere branches ligt dit getal lager: detailhandel (34 procent), gezondheidszorg (28 procent), groothandel (35 procent), horeca (32 procent), en zakelijke dienstverlening (30 procent).

Ook bevinden zich in de bouwnijverheid de meeste bedrijven die hun vaste lasten later betaalden of leveranciers moesten teleurstellen door de personeelskosten. Binnen de gezondheidszorg (24 procent) en de zakelijke dienstverlening (23 procent) lag dit stukken lager.

Lees verder op BC.nl.