Nieuws Actueel

Vakbonden hekelen goedkoop doorwerken na AOW

Van onze redactie 5 december 2014

De bonden vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers langer aan het werk wil houden, terwijl ruim 600.000 mensen werkloos thuis zitten. Zij vrezen bovendien voor verdringing van echte banen. 65-plussers zijn voor werkgevers goedkoper dan andere werknemers, omdat er voor hen bijvoorbeeld minder werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Ook werken zij vaker tegen een lager loon.

,,De werkloze 55-plusser krijgt een klap in het gezicht in plaats van steun in de rug door deze maatregel'', stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

In de Tweede Kamer wordt binnenkort vergaderd over het plan. De Raad van State uitte onlangs ook al kritiek op het wetsvoorstel.